De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ferdinand Gys

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Ferdinand Gys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Ferdinand Gys
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Ferdinand Gys

Cumuleo