De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Saban Gök

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Saban Gök
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Saban Gök
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Saban Gök

Cumuleo