De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Louis Haerinck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Louis Haerinck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Louis Haerinck

Cumuleo