De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Haine

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bernard Haine
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bernard Haine

Cumuleo