De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Hallet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Hallet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Hallet

Cumuleo