De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Adrianus Haneveer

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Adrianus Haneveer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Adrianus Haneveer

Cumuleo