De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Victor Hannes

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Victor Hannes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Victor Hannes

Cumuleo