De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Louis Wouters

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Louis Wouters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Louis Wouters

Cumuleo