De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alfons Verhelst

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Alfons Verhelst
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Alfons Verhelst

Cumuleo