De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Haspeslagh

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Haspeslagh
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Haspeslagh

Cumuleo