De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Hellings

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Freddy Hellings
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Freddy Hellings

Cumuleo