De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne-Marie Hendrickx

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Anne-Marie Hendrickx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Anne-Marie Hendrickx
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Anne-Marie Hendrickx

Cumuleo