De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Tom Hens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Tom Hens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Tom Hens

Cumuleo