De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ivon Herbots

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Ivon Herbots
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Ivon Herbots

Cumuleo