De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emiel Hermans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Emiel Hermans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Emiel Hermans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Emiel Hermans

Cumuleo