De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Margareta Hermans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Margareta Hermans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Margareta Hermans

Cumuleo