De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martinus Hermans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Martinus Hermans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Martinus Hermans

Cumuleo