De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Norbert Heukemes

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Norbert Heukemes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Norbert Heukemes

Cumuleo