De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ludo Verheyen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Ludo Verheyen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Ludo Verheyen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Ludo Verheyen

Cumuleo