De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Hoang

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Vincent Hoang
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Vincent Hoang
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Vincent Hoang

Cumuleo