De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guillaume Hocks

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Guillaume Hocks
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Guillaume Hocks

Cumuleo