De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sabine Hoeckman

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Sabine Hoeckman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Sabine Hoeckman

Cumuleo