De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Björn Verhoeven

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Björn Verhoeven
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Björn Verhoeven

Cumuleo