De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hilde Holsbeeks

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hilde Holsbeeks
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hilde Holsbeeks

Cumuleo