De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Holsters

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Frans Holsters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Frans Holsters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Frans Holsters

Cumuleo