De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Verhoeven

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Verhoeven
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Verhoeven

Cumuleo