De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Heidi Hoppe

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Heidi Hoppe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Heidi Hoppe

Cumuleo