De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hubert Verhoeyen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hubert Verhoeyen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hubert Verhoeyen

Cumuleo