De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Houbrechts

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Houbrechts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Houbrechts

Cumuleo