De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pol Hubert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pol Hubert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pol Hubert

Cumuleo