De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guillaume Huppertz

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Guillaume Huppertz
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Guillaume Huppertz

Cumuleo