De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Huygens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Charles Huygens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Charles Huygens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Charles Huygens

Cumuleo