De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annelies Huys

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Annelies Huys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Annelies Huys
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Annelies Huys

Cumuleo