De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Louis Ide

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Louis Ide
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Louis Ide

Cumuleo