De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nathalie Imre

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Nathalie Imre
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Nathalie Imre
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Nathalie Imre

Cumuleo