De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Verlaak

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Dirk Verlaak
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Dirk Verlaak
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Dirk Verlaak

Cumuleo