De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wilfried Inghelbrecht

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Wilfried Inghelbrecht
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Wilfried Inghelbrecht

Cumuleo