De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gisèle Istat

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Gisèle Istat
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gisèle Istat

Cumuleo