De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Iwens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Iwens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Iwens

Cumuleo