De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lukas Jacobs

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Lukas Jacobs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Lukas Jacobs

Cumuleo