De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Jacobs

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Paul Jacobs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Paul Jacobs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Paul Jacobs

Cumuleo