De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Valère Jacobs

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Valère Jacobs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Valère Jacobs

Cumuleo