De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Verleyen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Paul Verleyen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Paul Verleyen

Cumuleo