De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Verleyen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Verleyen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Verleyen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Verleyen

Cumuleo