De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Chris Jamar

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Chris Jamar
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Chris Jamar

Cumuleo