De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hervé Jamar

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hervé Jamar
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hervé Jamar
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hervé Jamar

Cumuleo