De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lizette Janssen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Lizette Janssen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Lizette Janssen

Cumuleo