De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Janssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Eric Janssens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Eric Janssens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Eric Janssens

Cumuleo