De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Janssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Janssens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Janssens

Cumuleo