De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Etienne Vermaelen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Etienne Vermaelen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Etienne Vermaelen

Cumuleo